ی., 10/02/2022 - 11:24

آگهي مناقصه عمومي شماره 401/134

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد: - 75 حلقه تيغه اره نواري كاربايدي - 61 حلقه تيغه اره VTX - 32 حلقه تيغه اره MX55 را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

شركت صنعت فولادآلياژي اصفهان در نظر دارد:
- 75 حلقه تيغه اره نواري كاربايدي
- 61 حلقه تيغه اره
VTX
- 32 حلقه تيغه اره MX55
را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

تاريخ شروع مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 23/07/1401
لذا از تامين كنندگان واجد شرايط در اين زمينه دعوت مي گردد ضمن اعلام آمادگي و همچنين ارسال رزومه كاري به صورت كتبي حداكثر تا تاريخ اعلام شده نسبت به تحويل و اسناد مناقصه اقدام نمايند .
تاريخ بازگشايي: روز سه شنبه مورخ 26/07/1401

آدرس شركت : اصفهان - كيلو متر 55 جاده مباركه - صندق پستي 8481018306 مباركه (معاونت خريد) و يا حضوراٌ تحويل صندوق مناقصات مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031داخلي 417 و 409 و نمابر 33317658-031 تماس حاصل فرمائيد.

هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .