ش., 09/03/2022 - 13:56

آگهي شناسائي تامين كننده شماره 401/131

شركت صنعت فولاد آلياژي اصفهان در نظردارد تامين قطعات (به صورت نو و يا دست دوم) دو دستگاه كمپرسور مدل 4-165 ساخت كشور روسيه توليد سال 1989 و دو دستگاه برج جدا سازهوا را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

شركت صنعت فولاد آلياژي اصفهان در نظردارد تامين قطعات (به صورت نو و يا دست دوم) دو دستگاه كمپرسور مدل 4-165 ساخت كشور روسيه توليد سال 1989 و دو دستگاه برج جدا سازهوا را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
تحويل رزومه كاري و اعلام آمادگي : تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401

لذا از شركتهاي توانمند در اين زمينه دعوت مي گردد ضمن اعلام آمادگي بصورت كتبي و ارسال رزومه كاري هماهنگي هاي لازم را جهت دريافت پاكت هاي مناقصه ، تنظيم و ارسال آن حداكثر تا تاريخ اعلام شده اقدام نمايند .

تاريخ بازگشايي : 29/06/1401

محل تحويل اسناد مناقصه : اصفهان كيلو متر 55 جاده مباركه، روبروي روستاي باغ ملك - صندوق پستي 8481018306 مباركه، ارسال و يا حضورا تحويل صندوق مناقصات مستقر در واحد مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031 داخلي 310 ( مديريت پشتيباني فني ) تلفن مستقيم 03133319690داخلي 14 و نمابر 33317658-031تماس حاصل فرماييد.


)هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد(