چ., 08/31/2022 - 15:27

آگهي شناسائي تامين كننده به شماره 401/129

شركت صنعت فولاد آلياژي اصفهان در نظردارد عمليات اجراي اورهال دو دستگاه كمپرسور مدل 4-165 ساخت كشور روسيه به سال 1989 و دو دستگاه برج جدا سازهوا را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي توانمند در اين حوزه واگذار نمايد.

شركت صنعت فولاد آلياژي اصفهان در نظردارد عمليات اجراي اورهال دو دستگاه كمپرسور مدل 4-165 ساخت كشور روسيه به سال 1989 و دو دستگاه برج جدا سازهوا را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي توانمند در اين حوزه واگذار نمايد.
تحويل رزومه كاري و اعلام آمادگي : تا پايان وقت ادراي روز یک شنبه مورخ 06/06/1401

لذا از شركتهاي توانمند دعوت به عمل مي آيد ضمن اعلام آمادگي نسبت به ارسال رزومه کاری بصورت کتبی حداکثر تا تاریخ اعلام شده اقدام نمایند . لازم به ذكر است پس از ارزيابي اوليه و تاييد فني از پيمانكاراني كه امتياز كافي را كسب نموده اند دعوت به عمل مي آيد نسبت به بازديد و دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

محل تحويل اسناد مناقصه : اصفهان كيلو متر 55 جاده مباركه، روبروي روستاي باغ ملك - صندوق پستی 8481018306 مبارکه ارسال ویا حضورا تحویل واحد بازرسی گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031 داخلي 310 ( مديريت پشتيباني فني ) تلفن مستقيم 03133319690داخلي 14 و نمابر 33317658-031تماس حاصل فرماييد.


) هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد(.