ی., 08/14/2022 - 12:27

آگهي شناسائي تامين كننده شماره 401/128

شركت فولاد آلياژي اصفهان به منظور ارتقاء خطوط توليد فولادسازي و نصب تجهيزات جديد، از شركت هاي توانمند در خصوص انتخاب تجهيزات و طراحي خط توليد ، دعوت به همكاري مي نمايد .

شركت فولاد آلياژي اصفهان به منظور ارتقاء خطوط توليد فولادسازي و نصب تجهيزات جديد، از شركت هاي توانمند در خصوص انتخاب تجهيزات و طراحي خط توليد ، دعوت به همكاري مي نمايد .

تحويل رزومه كاري و اعلام آمادگي : تا پايان وقت ادراي روز شنبه مورخ05/06/1401

لذا از شركتهاي توانمند دعوت به عمل مي آيد ضمن اعلام آمادگي نسبت به ارسال رزومه كاري بصورت كتبي حداكثر تا تاريخ اعلام شده اقدام نمايند .لازم به ذكر است پس از ارزيابي اوليه و تائيد فني از پيمانكاراني كه امتياز فني لازم را كسب نموده اند دعوت بعمل مي آيد نسبت به بازديد و دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

محل تحويل اسناد مناقصه : اصفهان كيلو متر 55 جاده مباركه، روبروي روستاي باغ ملك - صندوق پستي 8481018306 مباركه ارسال و يا حضورا تحويل مديريت بازرسي گردد .

ضمنا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33323251-031 داخلي 251 يا 273 ( مديريت كارخانجات فولاد سازي ) و نمابر 33317658-031تماس حاصل فرماييد.