ی., 05/19/2019 - 17:43

امور خدمات رفاهی همکاران محترم

 

1. مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی کوثر

همکاران محترم جهت اطلاع از مراکز طرف قرارداد بیمه کوثر می توانند از طریق کلیلک بر روی لینک(https://kins.ir/CenterAgreement)نسبت به مشاهده لیست مراکز بر اساس فیلترهای مورد نظر اقدام نمایند.