پ., 05/30/2019 - 12:58

آهنگری

در این مجموعه بهترین تجهیزات به همراه دانش فنی به منظور تولید محصولی با کیفیت بسیار مطلوب به کار گرفته می‌شود. این کارخانه مجهز به کوره‌های پیش گرم، آنیل و نرماله، دستگاه‌های آهنگری دقیق چهار چکشه و پرس قالب باز، دستگاه برش گرم می‌باشد.